Xốp Foam EPS - Duy nhất tại Việt Nam - Không cháy (Không duy trì sự cháy)
Kích thước xuất xưởng : (6000x1200x630)mm Tỷ trọng: 8-40 kg/m3
Được cắt thành tấm với các chiều dày 20,50,75,100,125...200mm hoặc theo yêu cầu khách hàng sử dụng cho các mục đích khác nhau trong mọi lĩnh vực ứng dụng .
Đặc biêt kích thước tấm cắt 6Mx1,2M x 50mm dùng để Chống nóng mái
nhà ở , nhà xưởng công nghiệp cũ đã có 01 lớp Tole . .

Hoi dap va trao doi nha nhe - nha vat lieu nhe, nha lap ghep