Văn phòng giới thiệu bán hàng công ty KFH

  • Ngày khời công: 2015

  • Địa điểm: Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto Fecon Hassyu( KFH)

Thông tin khác

Công ty Cổ phần cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto Fecon Hassyu( KFH) là công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng được thành lập vào tháng 6/2015 trên cơ sở hợp tác của bốn doanh nghiệp: Tập đoàn Kanamoto (Nhật Bản); Công ty Cổ phần FECON; Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam và Công ty TNHH JP NELSON Offshore.

Một số hình ảnh

0914882628