Trường học vùng cao

  • Ngày khời công: 2014, 2015, 2017, 2018

  • Địa điểm: Tỉnh Hà Giang, Cao Bằng

Thông tin khác

Trong nhiều năm qua, Công ty Cp Xây Dựng Nhà Nhẹ đã đồng hành cùng nhiều quỹ thiện nguyện trong và ngoài nước như Quỹ thiện tâm Hà Nội, Quỹ Good Samatian Dentistry – Hoa Kỳ, Quỹ Mùa thu triển khai xây dựng điểm trường nội trú tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc.

Nhà Nhẹ đã xây trường tại Lẻo A – Sơn Vỹ – Hà Giang, Xã Thông Nguyên , xã Đức Thông, xã Nặm Cát tỉnh Cao Bằng, xã Mù Căng Chải Hà Giang.

Các công trình của Nhà Nhà thi công luôn được đánh giá cao về chất lượng, thẩm mỹ và thời gian thi công.

Một số hình ảnh

0914882628