Nhà điều hành công trường

Thể hiện sự chuyên nghiệp của nhà thầu trong dự án

Thời gian lắp đặt nhanh chóng giúp chủ đầu tư nhanh chóng thiết lập bộ phận điều hành tại thực địa

Linh hoạt trong thiết kế so với nhà Container thông thường

Dễ dàng tháo lắp và tái sử dụng. Đồng thời dễ triển khai trên mọi địa hình

Nhà điều hành 1 tầng

Vì sao nên lựa chọn sản phẩm nhiều điều hành công trường của Nhà Nhẹ:

– Nâng cao hình ảnh của chủ đầu tư và dự án

– Gia tăng tính chuyên nghiệp

– Nâng cao môi trường làm việc tại công trường xây dựng

Nhà điều hành 2 tầng

Ưu điểm của nhà điều hành công trường 2 tầng:

– Tiết kiệm diện tích thi công

– Phù hợp với các công trình xây dựng trong thành phố.

Nhận thông tin giới thiệu về Nhà Nhẹ

0914882628