Dự án nhà ở kí túc xá cho công nhân cho khu đô thị Ocean Park

Dự án nhà ở kí túc xá cho công nhân cho khu đô thị Ocean Park

Nhà điều hành khu đô thị “Thành phố giao lưu”

Nhà điều hành khu đô thị “Thành phố giao lưu”

Khu nhà điều hành nhà máy giấy An Hòa – Tuyên Quang

Khu nhà điều hành nhà máy giấy An Hòa – Tuyên Quang

0914882628